Barangolás a társadalomtudományi kutatás világában
2019. október 23. szerda - KÖZTÁRSASÁG KIKIÁLTÁSA, Gyöngyi

Felfogásunk szerint a szociológia alapproblémáját az jelenti, hogy a többi tudományhoz képest gyökeresen eltérő a megfigyelői pozíciója, maga is része megfigyelése tárgyának, aminek eredményeként belső megfigyelői pozícióról beszélhetünk. Ez a tény olyan ismeretelméleti igényű szociológiaelméleti megközelítést tesz szükségessé, amelyben e megfigyelői pozíció megragadhatóvá válik. Niklas Luhmann rendszerelméletének kódokon és műveleteken alapuló episztemológiai szintje lehetőséget nyújt erre....


Felfogásunk szerint a szociológia alapproblémáját az jelenti, hogy a többi tudományhoz képest gyökeresen eltérő a megfigyelői pozíciója, maga is része megfigyelése tárgyának, aminek eredményeként belső megfigyelői pozícióról beszélhetünk. Ez a tény olyan ismeretelméleti igényű szociológiaelméleti megközelítést tesz szükségessé, amelyben e megfigyelői pozíció megragadhatóvá válik. Niklas Luhmann rendszerelméletének kódokon és műveleteken alapuló episztemológiai szintje lehetőséget nyújt erre....


Sokak szerint a mostani görög válság közepette ér véget az ezredesek diktatúrájának 1974-es bukását követően megszületett parlamentáris rendszer és politikai pártstruktúra Görögországban.
Fokasz Nikosz itt összegyűjtött tanulmányai ennek a korszaknak néhány jellegzetességét villantják fel.


Társadalomtudományi, illetve közgazdaságtudományi szempontból egy fontos kérdés lehet a településszinten értelmezett területi különbözőségek vizsgálata. Habár generális értelemben a területi egyenlőtlenségek vizsgálatára több standard mutató áll rendelkezésre (így például a koncentrációs- /Hirschman-Herfindahl/ index, a Hoover-index, Gini-együttható stb.1), azok lényegében csupán csak egyetlen egységes mutatószámban foglalják össze a vizsgált elemekre összességében jellemző egyenlőtlenség...Címkefelhő


Partnereink