Barangolás a társadalomtudományi kutatás világában
2020. május 28. csütörtök - Emil, Csanád
Egyetem

2011. november 12. szombat, 21:44
Fokasz Nikosz

 

A tavaly sok munkával, sokak tevékeny részvételével elkészült mesterképzés tanterv, a választható specializációk, az úgynevezett blokkok révén a mostanában reálisan remélhetőnél nagyobb hallgatói létszámmal számolt. Elkészítettem ezért egy új, hallgatólétszám-független Szociológia mesterképzés tantervet. Ebben erősen támaszkodtam a tavaly elkészült tantervben a kollégák által javasolt és kigondolt tárgyakra. Így az korábban elvégzett munka nagy része hasznosult. Másrészt megszüntettem a blokkokat, így a tanterv nagy és a sokkal valószínűbb jövőbeni kisebb évfolyamlétszámok mellett is működőképes lehet.

Várom a kollégák kommentárjait.
Fokasz Nikosz

 

 


Szociológia mesterképzés (tanterv újratöltve)

Készült 2011-10-04-én Az első Szputnyik fellövésének évfordulóján


Bevezető megjegyzések:

Az új tanterv harmonizál a KKK követelményekkel. A KKK szerint az alapozó ismeretkörök közül a társadalomtudományos alapismeretek (szociológiaelmélet, szociológiatörténet, társadalomelmélet, szociálpszichológia) tárgyakra: 20-24 kredit juthat. A jelenlegi tervezetben ez a szám 24 kredit.

 

A KKK szerint a szakmai törzsanyag kötelező ismeretköreinek (kutatásmódszertan, kvantitatív és kvalitatív elemzési eljárások, diszkurzuselemzés, szakszöveg elemzése és fordítása) tárgyaira összesen 20-24 kredit juthat. Nálunk ez az érték pontosan 24 kredit.

 

Végül a KKK szerint a szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretköreire az úgynevezett differenciált szakmai ismeretekre: 40-50 kredit juthat. A benyújtott tervezetben ez az érték 42 kredit, amelyen belül kutatószemináriumra 12 kredit jut.

 

Jelölés: E- Elmélet, ET - Elmélettörténet, TT - Társadalomtörténet, SZP - Szociálpszichológia,

Kvant - Kvantitatív módszertan, Kval - Kvalitatív módszertan Diff. - Differenciált szakmai tárgy, Kék - kötelező tárgy, Zöld - választható tárgy


A tantárgyi struktúra

Alapozó ismeretek 24 kredit

SZMA-A1 A magyar társadalom szerkezete, E, K, 3Kr, kollokvium Éber Márk félév 1

SZMA- A2 Rendszerváltás utáni magyar társadalomtörténet, TT, K, 3Kr, kollokvium Valuch Tibor  félév 1

SZMA- A3 Modernizációs, globalizációs folyamatok E, K, 3Kr, gyakorlat Wessely Anna félév 1

SZMA- A4 A magyar társadalomfejlődés elméleti és történeti problémái a 19-20. században. ET, K, 3K, kollokvium, Gyáni Gábor, Felkai Gábor, félév 2

SZMA- A5 A modernizáció társadalomelméletei, ET, K, 3Kr, kollokvium Felkai, Molnár, Pál, Rényi félév 2

SZMA- A6 A modern identitás szociálpszichológiája, SZP, K, 3K, kollokvium Csepeli György félév 2

SZMA- A7 Emberi tőke, társadalmi tőke, kapcsolati tőke. E, K, 3K, kollokvium, Sik Endre, Fokasz Nikosz félév 3

SZMA- A8 Térbeli-társadalmi egyenlőtlenség, szegregáció E, K, 3K, kollokvium, Csanádi Gábor félév 3

 

Szakmai törzsanyag min 21 kredit

SZMA-M1. Az elejétől a végéig: kvantitatív kutatási és elemzési technikák, modellek építése, Kvant, K, 3Kr, gyakorlat Székelyi Mária félév 1

SZMA-M2 Fókuszcsoport Kvant, KV, 3Kr, gyakorlat, Siklaki István félév 1

SZMA-M3. Mintavétel, Kvant, KV, 3Kr, gyakorlat Csanádi Gábor félév 1

SZMA-M4. Térinformatika, Kvant, KV, 3Kr, gyakorlat Csizmady Adrienne félév 1

SZMA-M5. Adatelemzési fortélyok, Kvant, K, 3Kr, gyakorlat Barna Ildikó félév 2

SZMA-M6. Kvalitatív kutatások, Kval. KV, 3Kr, gyakorlat félév 2, Wessely, Vajda, KIG

SZMA-M7. Olvasószeminárium - Kval, K, 3Kr, Gyakorlat, sokan, félév 2

SZMA-M8. Vizuális szociológia, Kval, KV, 3Kr, gyakorlat Wessely Anna, félév 2

SZMA-M9. Komplex survey adatok elemzése, Kvant, KV, 3Kr, gyakorlat, Székelyi Mária, Tardos Róbert, Kmetty Zoltán félév 3

SZMA-M10. Szervezetfejlesztés, K, KV, 3Kr, gyakorlat Jávor István, félév 3

SZMA-M11. Hálózatkutatási technikák Kvant, KV, 3Kr, gyakorlat, Tardos Róbert, Fokasz Nikosz Micsinai István félév 3

SZMA-M12. Tanulmányíró szeminárium Kval, KV, 3Kr, Gyakorlat,- Pál Eszter, Wessely Anna, Gecser Ottó félév 3-4

SZMA-M13 Idegen nyelvű szakszöveg olvasás Kval, KV, 3Kr, Gyakorlat, angol, francia, német félév 3-4

 

Kutatószeminárium min 12 kredit

SZMA-KSZ1. Szervezetek, Dinamika, Korrupció, KV, 3Kr, gyakorlat Jávor István

SZMA-KSZ2. Oktatási rendszerek, KV, 3Kr, gyakorlat Bajomi Iván

SZMA-KSZ2. Anyagi kultúra, KV, 3Kr, gyakorlat Wessely Anna,

SZMA-KSZ3. Devianciák KV, 3Kr, gyakorlat Bíró Judit

SZMA-KSZ4. Elit és nómenklatúra Magyarországon 1919-1990. KV, 3Kr, gyakorlat, Kovács I. Gábor - Kiss László

SZMA-KSZ5. Diskurzusanalízis KV, 3Kr, gyakorlat Heller, Rényi,

SZMA-KSZ6. Térbeli-társadalmi szerkezetek, KV, 3Kr, gyakorlat Csanádi Gábor

SZMA-KSZ7 Választási preferenciák KV, 3Kr, gyakorlat, Tóth Gergely, Kmetty Zoltán

SZMA-KSZ8. Társadalmi változás, társadalmi diffúzió, KV, 3Kr, gyakorlat, Fokasz Nikosz

 

Differenciált szakmai tárgyak - Funkcionális alrendszerek min 30 kredit

Modulok

A modulok közti választás nem kötelező, meglétük csak a diákok orientálását szolgálja, az itteni tárgyak választhatóak, tehát nem vállaljuk, hogy mindegyikük feltétlenül meg is lesz hirdetve.

Társadalmi folyamatok modul

SZMA-Diff1. A civilizációs folyamatok, Diff, V, 3Kr, gyakorlat Gecser Ottó

SZMA-Diff2. Civil társadalom, civil mozgalmak Diff, V, 3Kr, gyakorlat

SZMA-Diff3. Fenntarthatóság és társadalom,- Diff, V, 3Kr, gyakorlat Csizmady Adrienne

SZMA-Diff4. Politikai ökológia, Diff, V, 3Kr, gyakorlat Lányi András

SZMA-Dif5 Konfliktus és kooperáció, Diff, V, 3Kr, gyakorlat kollokvium, Felkai G.

Tudomány modul

SZMA-Diff7. Tudományfilozófia Diff, V, 3Kr, gyakorlat, Wessely Anna, Fokasz Nikosz

SZMA-Diff8. Tudás és tudományszociológia, Diff, V, 3Kr, gyakorlat, Wessely Anna,

Kultúra modul

SZMA-Diff9. Művészetszociológia, Diff, V, 3Kr, gyakorlat

SZMA-Diff10. Nemek társadalmi konstrukciója, Diff, V, 3Kr, gyakorlat

SZMA-Diff11. Posztmodern társadalom kultúrája, V Diff, V, 3Kr, gyakorlat

SZMA-Diff12. Posztmodern vallásosság Diff, V, 3Kr, gyakorlat - Molnár Attila

SZMA-Diff13. Modern és posztmodern a művészetben Diff, V, 3Kr, gyakorlat - Rényi Ágnes

Rész és egész modul

SZMA-Diff14. Totális intézmények, Diff, V, 3Kr, gyakorlat Bodor Péter

SZMA-Diff15. Társadalmi konfliktusok és szervezetek Diff, V, 3Kr, gyakorlat Jávor István

SZMA-Diff16. Devianciaelméletek Diff, V, 3Kr, gyakorlat, Bíró Judit

SZMA-Diff17. Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországok Diff, V, 3Kr, gyakorlat

SZMA-Diff18. A kirekesztés társadalomtörténeti stratégiái Diff, V, 3Kr, gyakorlat Barna Ildikó - Bíró Judit

SZMA-Diff19 Csoportdinamika, Diff, V, 3Kr, gyakorlat

SZMA-Diff20 Szervezetökológia, Diff, V, 3Kr, gyakorlat Jávor

Társadalomtörténet modul

SZMA-Diff21. Európa társadalomtörténete a 19-20. században. Diff, V, 3Kr, gyakorlat, Gyáni Gábor

SZMA-Diff22. A mindennapi élet története Diff, V, 3Kr, gyakorlat Gyáni Gábor

SZMA-Diff21. Életútelemzés és prozopográfia a társadalomtörténetben. Diff, V, 3Kr, gyakorlat, Kövér György

SZMA-Diff23. Felzárkózási kísérletek és diskurzusaik a 18-20. századi Magyarországon. Diff, V, 3Kr, gyakorlat, Horváth Gergely Krisztián

Nyilvánosság modul

SZMA-Diff24. Nyilvánosság közvélemény, hatalom, Diff, V, 3Kr, gyakorlat, Rényi Ágnes -Heller Mária

SZMA-Diff25. A kommunikáció szociálpszichológiája Diff, V, 3Kr, gyakorlat, Bodor Péter

SZMA-Diff26. A tömegkommunikáció szociológiája Diff, V, 3Kr, gyakorlat

SZMA-Diff27. Konfliktus és kooperáció szociálpszichológiája Diff, V, 3Kr, gyakorlat

SZMA-Diff28. Információs társadalom Diff, V, 3Kr, gyakorlat

Adatelemző, modellépítő modul

SZMA-Diff29 A SEM-modell Diff, V, 3Kr, gyakorlat Barna Ildikó, Koltai Júlia

SZMA-Diff30 Elmélet és empíria Diff, V, 3Kr, gyakorlat Örkény-Székelyi

 

 

Eddig 90 kredit, plusz Szabadon választható 5, plusz Szakdolgozat 25, Összesen 120 kredit

 


Csatolmányok
Nincs csatolmány a publikációhoz...


Vitafórum

Még nincs hozzászólás a publikációhoz...

Új hozzászólás:
Hozzászóláshoz regisztráltként be kell jelentkezni!