Barangolás a társadalomtudományi kutatás világában
2019. október 23. szerda - KÖZTÁRSASÁG KIKIÁLTÁSA, Gyöngyi
Tagjaink

2011. április 12. kedd, 01:10
Gerő Márton

Gerő Márton

Születési hely:  Budapest

Születés ideje: 1980. 03. 25.

E-mail: szablebe@gmail.com


Iskolák

2008 -                     ELTE - TÁTK Szociológia Doktori Iskola

2001 - 2006           ELTE-TÁTK Szociológia szak

1999 -2002            ELTE-BTK Történelem szak

1994 - 1998           Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium, érettségi

 

Iskolán kívüli képzések, vizsgák:

2008                     Közösségek tükörben program (hierarchikus szociometria és közösségfejlesztés).
Civitas Egyesület képzése

2003                     Mediáció, Partners Hungary Alapítvány  (30 óra)

2001                     Szervezetfejlesztés, Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány  (14 óra)

2000                     Mediáció, Segítők a Segítőkért Alapítvány (14 óra)

2000 -2001         Drámajáték-vezetés (120 óra), középfokú vizsga a Magyar Drámapedagógiai Társaságnál

 

Szervezési, vezetési tapasztalatok

2008-                   Mérei Szociometriai Műhely Egyesület elnöke

2003-2005         ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium Diákbizottságának Elnöke

2003-                    A DIPA Tanácsadók és Fejlesztők Szakmai Egyesületének alelnöke

2001                     Patronáló Óvó Közösségi Háló vezetőségének tagja

2001                     A "Demokrácia a Középiskolákban" országos diákjogi konferencia főszervezője 

2001-2002          Pest Megyei Diákönkormányzatok Hálózata stratégiai tervezésének koordinálása, levezetése

2000-2002          Pest Megyei Diákönkormányzatok Hálózatának alelnöke és szakmai           vezetője

1998-2000          Pest Megyei Diákönkormányzatok Hálózatának elnökségi tagja

 

Tréneri, oktatói tapasztalat

2009                    Szociometria kurzus az ELTE Társadalomtudományi szakkollégiumban

2008                    Társadalomkép- Kurzus a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán

2007-2008         Csapatépítő, kommunikáció és konfliktuskezelés tréningek kisvállalkozások számára

2006                    Hálózatelemzés kurzus az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégiumban

2005                    Civil társadalom kurzus az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégiumban

2002 -2003        A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány trénere

2000-2002       Kortárs Segítő képzés összeállítása, vezetése

1998 - 2003      Pest Megyei Diákönkormányzatok Hálózatának trénere, előadója, szakmai vezetője. Külső és belső képzések vezetése.

 

Kutatásvezetői tapasztalatok

2009                       Iskolai veszélyek - Az Oktatási Jogok Biztosának kutatása    

      (DIPA Egyesület)

2008                       Ciszok Hálózat minőségaudit (A HROD Kft. projektje)

   Drogérintettség- a budavári 9. és 10. osztályos tanulók körében (DIPA         Egyesület)

                               Országos Felsőoktatási Kreditmonitor (DIPA Egyesület)

2006-2007              Jogvédő civil szervezetek kapcsolathálózatainak utánkövetéses vizsgálata

                              A Nemzeti Civil Alapprogram pályázatán nyertes. Fonyó Attilával közös kutatásunkban a  kutatásszervezési feladatokat látom el.

 2006                     Szociometriai vizsgálat a P&P Personnel Leasing KFT számára

Humán Erőforrás felmérés a Tilos Rádióban. - Kutatásvezetőként dolgoztam az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégiumának Tilos Kulturális Alapítvány számára végzett munkájában.

 

Egyéb szociológiai, kutatási tapasztalatok:

2009                       A TOP 200 üzleti szervezet és vállalatainak hálózatai (A MAVEN7 Kft projektje)

2007                      Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány "a foglalkoztatási célú nonprofit (civil) szervezetek kialakítását, szakmai támogatását és az EU lehetőségeinek kihasználását segítő hálózat működtetése (Eu-háló) " nevű támogatási program és a támogatott projektek hatásvizsgálata

2006                      Dél-pesti Munkaerőpiaci Felmérés az "5 Muskétás" Regionális Operatív Programban.

                              Társadalmi Tőke Fejlesztése - részt vettem a Nemzeti Fejlesztési Hivatal számára  a TÁRKI (Sík Endre vezetésével) készített áttekintő tanulmány elkészítésében

                              Szociometriai vizsgálat a Salgótarjáni Mesekert Óvodában

2005                      Az egységes nonprofit adatbázis megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése Madár Csabával és Milicz Ákossal a Nemzeti Civil Alapprogram megbízásából

2004                      Civil szervezetek kommunikációja, különös tekintettel az internethasználatra - az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium kutatása az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából

2003                      Indul a Bakterház - de merre? - Az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium Public Art közös akciókutatási projektje a Gazdasági Minisztériummal, a Társadalomelméleti Kollégiummal és a B38 Építész Szakkollégiummal

A diákönkormányzatok gazdálkodása - A Magyarországi Diákönkormányzatok Egyesületének Kutatása a diákönkormányzatok gazdálkodásáról

                              Az iskolai nevelés, mint a demokrácia gyakorlóterepe - A Közoktatási Modernizációs Közalapítvány, "Az iskolai nevelés, mint a demokrácia gyakorlóterepe" című pályázatainak kutatása és a kutatási végtanulmány elkészítése Madár Csabával, Péter Noémivel és Miklós Melindával.

2002                      Részt vettem a "Megmentett Minőségi Életévek", a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézetének és a Semmelweis Orvostudományi Egyetem kutatásában

 

 

Ösztöndíjak, díjak:

2008                      A legjobb szociológia szakos szakdolgozat díj

2006                      Az Év Írása 2005 -  a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesület Díja

2005             Különdíj a XVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójának Menedzsment alszekciójában

2004.                                          Humán Erőforrás fejlesztés a civil szektorban

                        Az Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért ösztöndíja.Nyelvismeret:

Angol: Jó beszéd, olvasási és íráskészség

Nyelvvizsgák:

2009                      Test Of English as a Foreign Language, Internet Based Test (101 pont),

2004                      Angol Középfokú C típusú nyelvvizsga (jelenleg is aktív középfokú szinten)

Héber: Kezdő szinten

 

 

Tanulmányutak, külföldi tapasztalatok

2010                       Hebrew University of Jerusalem, Graduate Semester Program,

2009                       A Rézler Gyula alapítvány ösztöndíja az Indiana University bloomingtoni campusára (1 szemeszter)

2009                       9th Annual Meeting of the European Civil Society Ph.D. Dissertation Network, Leuven, Belgium

 

Tagságok

Magyar Szociológiai Társaság (Kvantitatív társadalmi dinamika és kapcsolatháló elemző szakosztály)

ARNOVA (Association for Researc on Nonprofit and Voluntary Action)

Mérei Szociometriai Műhely Egyesület

DIPA Tanácsadók és Fejlesztők Szakmai Egyesülete

ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium

 

Publikációk,

Bagó-Milicz-Gerő: Diákönkormányzati Segítő Csomag. Pest Megyei Diákönkormányzatok Hálózata, BP. 2001

Beke Márton - D. Frank Mariann - Ditzendy Károly Arisztid  - Gerő Márton - Dr. Kiss Lilla - Rab Árpád-  Wéber László: A civil szolgáltató rendszer fejlesztésének lehetőségei. Szakértői elemzés és tanulmány. Készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából. HROD Közösségi Társadalomfejlesztési Központ Budapest 2008. http://www.civil.info.hu/uploaded/documents/122086387520080605_ciszok_tanulmany_1_9.pdf

Gerő Márton - Jancsics Dávid: A Hazai forprofit és nonprofit szervezetek szervezeti kultúrájának összehasonlító elemzése. Megjelent a  XVII. OTDK konferenciakiadványában. http://tarstudkoli.tatk.elte.hu/szervezeti_kult%C3%BAra

Gerő Márton: A Társadalomtudományi Szakkollégium alakulása. In: Gerő-Hajdu et. al. (szerk.): Kötetlen. 5 éves az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium. 2008. Bp. ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium.  11-22. P

http://tarstudkoli.tatk.elte.hu/files0/Kötetlen_2008.pdf

Füzér-Gerő-Sík-Zongor: A Társadalmi tőke növelésének lehetőségei fejlesztéspolitikai eszközökkel. 2006. Bp. TÁRKI http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a768.pdf

Füzér Katalin-Gerő Márton-Sik Endre-Zongor Gábor: Társadalmi tőke és fejlesztés. In: Társadalmi riport 2006. Bp. TÁRKI

Gerő-Madár-Milicz: A Helyi Önkormányzat és az Ifjúság. 2006. Bp. Dipa Egyesület

Hajdu.-Hordósy- Gerő et al.: A jövő tudósai- az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium. In: Magyar Tudomány 2007. 8. Szám 162. old http://www.matud.iif.hu/07aug/15.html

 

Gerő Márton: A változás lehetőségei. In Educatio. Rendszerváltás és oktatáspolitika, 1989-2009. vol 4 2009.

Demeter-Gerő-Hajdu et al.: Tanulmány az iskolai agresszióval kapcsolatos felmérésekről. In: Aáry -Tamás Lajos - Joshua Aronson (szerk.): Iskolai veszélyek. 2010. Budapest, Complex, 13-155.old

 

Konferencia előadások:

Gerő Márton-Jancsics Dávid: A Hazai forprofit és nonprofit szervezetek szervezeti kultúrájának összehasonlító elemzése. Előadás és publikáció XVIII.OTDK Konferencia, Társadalomtudományi Szekció, Menedzsmenttudományok alszekció, 2005.

Önszerveződés és hálózatok. Előadás a III.. Kapcsolatháló-elemző konferencián. 2006. Bp.

Fonyó Attila - Gerő Márton: Jogvédő civil szektor kapcsolathálózatainak vizsgálata. IV. Hunnet konferencia, 2007.

Hain Ferenc - Gerő Márton - Vicsek András: Szociometria Reloaded: Három példa a szociometria, a szociometriai hagyomány jelenvalüságára. V. Hunnet konferencia, 2008.

Hálózati dinamika a sajtójelenlét mögött. Előadás a Magyar Szociológiai Társaság 2008. Évi Országos Konferenciáján

Bozsonyi Károly - Fokasz Nikosz- Gerő Márton - Jelenfi Gábor - Kopper Ákos - Micsinai István - Szvetelszky Zsuzsa- Vörös András: "Jelzálogválság performance" - bizonyos angol, francia, görög, japán, magyar, olasz, spanyol nyelvű napisajtó dinamikájának elemzése. Előadás a Magyar Szociológiai társaság 2008. Évi Országos Konferenciáján

Benda Klára - Gerő Márton - Micsinai István: Az online oktatásban keletkezett adatok felhasználásának lehetőségei az oktatás hatékonyságának értékelésében.V. Pedagógiai Értékelési Konferencia

 

Szerkesztett Kötetek

Gerő-Hajdu et. al. (szerk.): Kötetlen. 5 éves az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium. 2008. Bp. ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium.  

 

Angol nyelvű publikáció

Hajdu-Sáska (ed): Dangers at school. An Investigation by the Comissioner for Educational Rights. (A Research Report) Office of the comissioner for Educational Rights. 2009. Budapest


Csatolmányok
Nincs csatolmány a publikációhoz...


Vitafórum

Még nincs hozzászólás a publikációhoz...

Új hozzászólás:
Hozzászóláshoz regisztráltként be kell jelentkezni!